Choď na obsah Choď na menu
 


Kauza parku na Belopotockého ulici - návod na likvidáciu zelene .

21. 8. 2008

TS-Bratislava Staré Mesto 21.08.2008           Kauza parku na Belopotockého ulici - návod na likvidáciu zelene .

                                   

            13 ročná kauza parku Belopotockého je návod, ako sa dá zlikvidovať park v centre mesta, v stabilizovanom území. Každá doba veľkému parku o ktorého existencii máme doklady už roku 1825, niečo zobrala a niečo dala .

 Na začiatku tu boli Esterházyovské záhrady, neskôr Jazdecká škola , Vojenský umelecký súbor s tenisovými a volejbalovými kurtami a neskôr pribudlo aj  detské ihrisko. Záhrada, ako ju volali, stále existovala.

            Do roku 1970 slúžil park inštitúcii aj občanom, a keď dostal rozhlas povolenie na výstavbu a 2/3 parku vyrúbali, mesto prisľúbilo túto poslednú časť zachovať pre občanov. Bolo to zdôrazňované vo všetkých rozhodnutiach pre výstavbu. Zvyšok parku prežil tých 15 rokov výstavby rozhlasu aj s nami obyvateľmi.

            V roku 1990 napadli pracovníci Ministerstva obrany vlastnícke dokumenty k parku. Využili momentálny chaos po nežnej revolúcii a park  predali fyzickej osobe za 10.300 Sk, hoci im už od roku 1982 nepatril. Ale podarilo sa. Mesto vtedy vôbec nebránilo vlastný pozemok.

            Ďalší zmätok so spôsobom  využívania pozemkov  nastal v roku 1993, kedy mesto aktualizovalo územný plán z roku 1976  a to tak že z mierky 1:10000 ho zmenšili na mierku 1:25000. Tým sa stalo, že v územnom  pláne,  neboli zobrazené menšie plochy  zelene, hoci tam v rámci občianskej vybavenosti existovali. Tak bol tento územný plán definovaný a tak ho vykladali jeho tvorcovia v územnoplánovacích informáciách. Magistrát však neskôr  začal tvrdiť že je iba stavebný pozemok. Tým sa  začalo obdobie  účelového výkladu územného plánu, ktorý využili investori na nekoordinovanú, mesto devastujúcu výstavbu v Bratislave. Na tento výklad magistrátu doplatil aj park na Belopotockého ulici.

Dopadlo to tak, že po 8 rokoch /v roku 2004/ dostal záväzné stanovisko k výstavbe aj predošlý majiteľ parku a ten pozemok okamžite predal firme Strabag-ZIPP ako stavebný pozemok.

            Medzitým sa pripravoval nový územný plán, kde bol park od začiatku definovaný ako zeleň. Tým bola potvrdená aj naša argumentácia, že jeho funkcia vlastne nebola nikdy zmenená. Predsa by nemenili funkciu súkromného pozemku. Za 9 rokov tvorby územného plánu  nedal nikto žiadnu požiadavku na zmenu funkcie pozemku zo zelene na stavebný pozemok, ani súčasný majiteľ Strabag-ZIPP, okrem záhadného uznesenia, priamo v deň  prijimania územného plánu, 31 mája 2007. Objavilo sa v ňom premietnutie územného rozhodnutia pre firmu Strabag-ZIPP, / t.j. zmena zelene na stavebný pozemok/.  Zdôrazňujeme, že išlo o zapracovanie jediného územného rozhodnutia z celej Bratislavy a výlučne iba pre firmu Strabag-ZIPP.

            28.maja 2007 Krajský súd toto územné rozhodnutie zrušil. A tak sa stalo, že v čistopise bol park na základe remedúry primátora vo funkcii zeleň-parky, parkové úpravy.

            Park vydržal ako zeleň aj po upozornení prokuratúry na nezrovnalosti v územnom pláne v januári 2008.

            Firme Strabag-ZIPP sa podarilo uspieť na Ústavnom súde, ktorý zrušil rozhodnutie Krajského súdu o zrušení územného rozhodnutia. A prokuratúra znovu žiada zapracovať toto jediné územné rozhodnutie z celej Bratislavy do územného plánu.

             Hlavné mesto 30.7.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke doplnok, týkajúci sa zapracovania územného rozhodnutia pre firmu Strabag - ZIPP do územného plánu t.j. zmena parku na stavebný pozemok.

            Je to neprerokovaná administratívna zmena regulatívov pre územie parku na Belopotockého. Zmeny sa týkajú záväznej časti územného plánu iba na základe toho, že investor získal územné rozhodnutie. Touto zmenou úradníci zmenili funkciu parku zo zelene na občiansku vybavenosť. Zdôrazňujeme, že  ide o zapracovanie jedného jediného územného rozhodnutia z celej Bratislavy. Magistrát a poslanci týmto uznesením, uskutočnili zmenu oproti návrhu územného plánu priamo na zastupiteľstve, bez dodržania zákonného postupu. Ide o porušenie správneho postupu mesta pri zmene v návrhu územného plánu- nebol najprv predložený na kontrolu oprávneného orgánu mesta a nebol zverejnený pred účinnosťou v zmysle zákona, aby verejnosť mohla vyjadriť svoje námietky v zmysle zákona, lebo text VZN nemožno oddeľovať od jeho príloh, ktoré samy o sebe nemajú relevanciu.

            Jedine hlavné mesto má nástroje na to, aby túto situáciu riešilo. Myslíme si, že za tých 13 rokov bolo viac možností na odkúpenie alebo výmenu pozemkov, alebo inú dohodu so striedajúcimi sa vlastníkmi parku. V územnom rozhodnutí pre výstavbu areálu rozhlasu sa explicitne zdôrazňuje zachovanie tejto naozaj už poslednej časti parku. Potvrdil to aj bývalý hlavný architekt mesta vo svojom rozhodnutí. Napriek tomu, od nežnej revolúcie musíme neustále zdôrazňovať, že park je naozaj park. Prežili sme veľký výrub zelene kvôli rozhlasu aj s jeho 15 ročnou výstavbou a teraz sa máme pripraviť na ďalšiu, už totálnu devastáciu nášho životného prostredia? Mesto by malo teraz pomôcť k zachovaniu  tejto zelenej plochy a tak odčiniť nečinnosť pri odpredaji pôvodne vlastného majetku fyzickej osobe bez náhrady.  

            Aktuálny stav je, že Strabag - ZIPP má povolenie na prekládku vodovodu a horúcovodu. Zatiaľ nemá stavebné povolenie na hlavnú stavbu. V tejto veci začalo stavebné konanie. Máme informácie, že prekládky, najmä horúcovodu, chce Strabag - ZIPP urobiť do vykurovacej sezóny, čiže ešte predtým, než budú mať stavebné povolenie na hlavnú stavbu. Momentálne postavil obrovský plechový 2,5m vysoký plot, ktorý všetko zakryl

Občania sú z celého vývoja pohoršení a očakávajú, že primátor splní svoj sľub.

  Oz OIZAZPSM 

           

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.