Choď na obsah Choď na menu
 


TS_16.6.2009 utajene stavebne konanie

17. 6. 2009

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

IČO 31783856    Björnsonova 2, 811 05  Bratislava 1

 

Tlačová správa: 16..6.2009 

Firma ZIPP získala nové stavebné povolenie na Belopotockého, občania o ničom nevedeli.

Starosta Petrek podpísal stavebné povolenie, ku ktorému sa občania dotknutí stavbou nemali možnosť vyjadriť a o jeho vydaní a  právoplatnosti sa dozvedeli iba z médii.

 

 

                Dňa 10.6.2009 informovali viaceré média o vyjadrení hovorkyne Miestneho úradu Staré Mesto, že stavebný úrad Starého Mesta vydal nové stavebné povolenie na stavbu objektu Apartmán park , v bývalom parku na Belopotockého ulici.  Podľa pani hovorkyne je toto stavebné povolenie už právoplatné.

 

            Naše Občianske združenie ostro protestuje voči  postupu  stavebného úradu a starostu Petreka.. Vylúčenie občanov, ktorí sú zo zákona riadnymi účastníkmi tohto stavebného konania zo zákona, považujeme za rozpor s platnou legislatívou.Vylúčenie zabezpečil stavebný úrad tým, že dotknutých účastníkov o stavebnom konaní jednoducho neinformoval. Ani písomne, ani tým, že by informáciu o stavebnom konaní vyvesil na úradnej tabuli Miestneho úradu Staré Mesto a na internetovej stránke ako to ukladá zákon.

Konal tak napriek tomu (alebo práve preto),  že pozná silný nesúhlas občanov s likvidáciou parku bývajúcich v okolí budúcej stavby, a ktorá sa za 14 rokov stala mediálnou kauzou.

 

            Tým, že starosta mestskej časti Ing. arch. Andrej Petrek podpísal takéto rozhodnutie úradu, ktorý je mu podriadený, súhlasil s jeho konaním a vylúčil možnosť viacerým účastníkom stavebného konania vyjadriť sa k novému stavebnému povoleniu. Samozrejme v  dobe,  ktorá je v zmysle platnej legislatívy určená na to, aby sa účastníci konania mohli k predmetu konania vyjadriť. Stavebné konanie, rozhodnutie, správoplatnenie,  všetko prebehlo  v expresne kratkom čase a utajene

 

            Staré Mesto konalo rovnakým spôsobom ako v prípade mediálne známej stavby v zeleni na Štefanovičovej ulici. Pri podobnom originálnom zaobchádzaní stavebného úradu Staré mesto s právoplatnými účastníkmi konania,  však dal súd občanom sa pravdu.

 

            Konštatujeme, že postupom stavebného úradu Staré Mesto sa dosiahlo to, že priami účastníci stavebného konania v súčasnosti nevedia, aký projekt a za akých podmienok sa má v ich priamom susedstve realizovať Stavba preložiek už dnes záberom okolitých komunikácií a mimoriadnou prašnosťou výrazne znepríjemňuje život občanov v okolí.  Pri pohľade na zdevastovaný park,  sa dívajú na stavenisko budúceho objektu, o ktorom nemajú informácie, hoci by ich mali podľa  zákona mali mať. Všetko nasvedčuje tomu, že sa nejedná o chybu ale o  úmysel zatajiť informácie potrebné k tomu , aby sa občania mohli vyjadriť k novému stavebnému konaniu.

Hoci  zákon sa obchádzať nemá ani v prípadoch, ak to niekto veľmi chce.

.

            Stavebný úrad opakovane a vedome, napriek precedensu so súdnym rozhodnutím na Štefanovičovej porušil zákon, keď vydal rozhodnutie k stavbe bez informovania občanov a tým ich vylúčil zo stavebného konania. 

Stavebný úrad Starého Mesta pokračuje vo svojej praxi minimálne sa zaťažovať názormi občanov, keďže aj čiastkové dokumenty, ktoré máme, sme získali iba žiadosťou podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám, keď sme sa náhodne dozvedeli, že s parkom sa niečo deje.

Dokumenty, ktoré nám stavebný úrad poslal 2.6.2009, neobsahujú totiž rozhodnutie o povolení stavby, hoci už bolo dávno vydané. Napriek tomu, že v žiadosti o informácie sme dôrazne žiadali všetky nové skutočnosti v konaní.

       

Kontakt:

Občianske združenie - Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

Björnsonova 2, 811 05 Bratislava

Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772,  pronay_k@orangemail.sk

Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.