Choď na obsah Choď na menu
 


 

http://www.bratislavskenoviny.sk/98995/zivotne-prostredie/v-parku-na-belopotockeho-zacali-rubat-stromy

V parku na Belopotockého začali rúbať stromy (9.10.2008, 12:00)

V parčíku na Belopotockého ulici, vedľa budovy Slovenského rozhlasu, začali 9. októbra 2008 predpoludním rúbať stromy. Pozemok patrí súkromnej spoločnosti ZIPP, s ktorou chcelo mesto na budúci týždeň rokovať o výmene pozemkov.


K oplotenému parku sa dostavili zástupcovia ochranárov ako aj médií. Onedlho prišla aj polícia, ktorá overovala oprávnenosť výrubu, no do jeho priebehu nezasahovala. Malý vstup na pozemok strážilo niekoľko mužov v civile.

Predpoludním pilčíci likvidovali len menšie stromy, do väčších sa nepúšťali. Bratislavské noviny mali informáciu, podľa ktorej sa na budúci týždeň, 14. októbra, mali stretnúť zástupcovia magistrátu a spoločnosti ZIPP a rokovať a možnej výmene pozemkov. Verejnosť a obyvatelia z okolia už dlhodobo protestujú proti rušeniu parku a plánovanej výstavbe.

Informáciu o plánovanom rokovaní potvrdil aj námestník primátora Tomáš Korček, ktorý k parku prišiel a zaujímal sa o situáciu. Novinárom poskytol krátke vyjadrenie, v ktorom pílenie v parku odsúdil. Uviedol, že ak súkromná spoločnosť reagovala na stretnutie takýmto spôsobom, bude aj mesto adekvátne reagovať. Podrobnosti ale neuviedol.

V stanovisku Starého Mesta pre Bratislavské noviny sa uvádza, že výrub stromov 9. 10. 2008, uskutočnil stavebník v rozpore s vydaným rozhodnutím o výrube stromov na Lehockého ulici.Je síce pravda, že rozhodnutie na výrub drevín v „parčíku na Belopotockého“ je právoplatné od apríla 2007, čo potvrdil aj odvolací orgán – Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. Platnosť tohto rozhodnutia je však ešte podmienená právoplatným stavebným povolením na stavbu Apartmán Parku.

Stavebné povolenie bolo vydané 10. 9. 2008, ešte však nie je právoplatné. „To teda znamená, že stavebník postupuje v rozpore s rozhodnutím o výrube drevín,“ uvádza miestny úrad Staré Mesto. Referát ochrany prírody miestneho úradu o tom bude informovať Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, ktorý vo veci bude konať ďalej.

Podľa občianskych aktivistov, do roku 1970 slúžil park aj občanom. Keď dostal Slovenský rozhlas povolenie na výstavbu, jeho dve tretiny zlikvidovali. Zvyšok parku prežil 15-ročnú výstavbu rozhlasu a mesto prisľúbilo túto poslednú časť zachovať pre občanov. To podľa občianskej iniciatívy Za zachovanie životného prostredia v Starom Meste bolo zdôrazňované vo všetkých rozhodnutiach pre výstavbu. V roku 1990 napadli pracovníci Ministerstva obrany SR vlastnícke dokumenty k parku. Využili chaos po nežnej revolúcii a park predali fyzickej osobe za 10.300 Sk, hoci im už od roku 1982 nepatril. "Ale podarilo sa a mesto vtedy vôbec nebránilo vlastný pozemok," tvrdí občianska iniciatíva.

Podľa nej ďalší zmätok so spôsobom využívania pozemkov nastal v roku 1993, keď mesto aktualizovalo územný plán (ÚP) z roku 1976 tak, že z mierky 1:10000 ho zmenšilo na 1:25000. Tým sa stalo, že v ÚP neboli zobrazené menšie plochy zelene, hoci tam v rámci občianskej vybavenosti existovali. Tak bol územný plán definovaný a tak ho vykladali jeho tvorcovia v územnoplánovacích informáciách. Magistrát vraj neskôr začal tvrdiť, že je iba stavebný pozemok a tým sa začalo obdobie účelového výkladu územného plánu, ktorý využili investori na nekoordinovanú, mesto devastujúcu výstavbu.

Na takýto výklad doplatil uvedený park, keď v roku 2004 dostal predošlý majiteľ parku záväzné stanovisko k výstavbe a ten pozemok okamžite predal firme Strabag-ZIPP ako stavebný pozemok. Medzitým sa pripravoval nový územný plán, kde bol park definovaný ako zeleň. Tým bola potvrdená aj argumentácia občianskej iniciatívy, že jeho funkcia vlastne nebola nikdy zmenená.

Za deväť rokov tvorby územného plánu nedal nikto žiadnu požiadavku na zmenu funkcie pozemku zo zelene na stavebný pozemok, ani súčasný majiteľ Strabag-ZIPP, okrem záhadného uznesenia v deň prijímania územného plánu 31. mája 2007. Objavilo sa v ňom premietnutie územného rozhodnutia pre firmu Strabag-ZIPP, t.j. zmena zelene na stavebný pozemok. "Zdôrazňujeme, že išlo o zapracovanie jediného územného rozhodnutia z celej Bratislavy a výlučne iba pre firmu Strabag-ZIPP," konštatuje občianska iniciatíva.

(rob)
FOTO - Robert Lattacher

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.